Sommerseilingen har startet.

Vi gikk fra Lysekil kl 18:30 og kursen er satt på Grimstad. Det er ca 90 nm så ankomst Grimstad er forventet å være litt ut på dagen i morge lørdag.

Værmessig ikke helt optimalt. Vi har et friskt vindfelt med vestavind syd for oss (og som trekker nordover). Det er ikke noe for oss. På vår kurs skal vi få sønnavind gjennom natten. Backup-plan er å legge ruta litt lenger nord om vestavinden kryper på.

I skrivende stund har vi Hållö om styrbord og Skagerak forut. Foreløpig ugunstig vindretning. Det går sakte fremover for motor.