Det snør det snør tiddelibom…..

Julebordstemningen ble servert helt fra vi steg ut av båten. Litt snø i luften skaper stemning.

Snøen driver i luften.

Men inne på Petersons Krog er temperaturen og stemningen høy.

Noen glimt

Av sill blir man snill😀