Tid for vedlikehold

Mange tar båtpussen ved Påsketider. Vi har utsatt den litt. Vi har som regel at båten skal på land for inspeksjon og vedlikehold under vannlinja en gang i året.

Nå er det litt over et år siden sist gang den vsr på land. Planen er å

Sjekke og bytte zink, bytte propell, rengjøre baugpropell og legge på bunnstoff.

Gammel propell er av og ny er på. Gammel zink på aksel og propell er erstattet med ny.

Propell som gikk av er en Fleksofold foldepropell og den nye er en Brunton Autoprop.

Det er ikke noe feil på fleksofolden, men nå har vi 2 propeller og bytter litt mellom de. Vi har fått erfaring med begge og de har hver sine fordeler og ulemper.

Etter et år på sjøen er det selpolerende bunnstoffet så godt som slitt av. Nytt lag påføres og klar for 12 nye måneder.
Da er alt klart for vintersesong.