Vi er på Æbelø

I det nordfynske øhav ligger blant annet øya Æbelø. For oss er det en favoritt i reprise. Vi har vært her en gang tidligere. Øya har ingen havner så for vår del blir det å ligge på anker på le-siden av øya. Etter varmebølgen dro over er vi tilbake på tidvis frisk vestavind og temperaturer straks over 20-tallet. Badetemp holder seg stabilt på 18 grader.

Æbelø har ingen fasiliteter utover naturopplevelsen. Øya var tidligere bebodd men er nå overgitt tilbake til naturen. Det er et uttalt mål at naturen skal få utvikle seg fritt her. Det er ikke tillatt å overnatte på øya. Ilandstigning er kun tillatt mellom soloppgang og solnedgang. Det er en stiftelse som holder turstier vedlike. Og man oppfordres til å holde seg på turstiene for å forstyrre naturen minst mulig.

Her er noen bilder fra vår tur rundt mesteparten av øya. Det er 6-8 km å gå rundt, litt avhengig av hvilke stier som velges.

Jolleparkering på steinstranda i le.
Dådyr og muffloner (villfår) holder vegetasjonen nede.
Det er en ryddet hovedsti rundt øya.
Det er et fyr på vestsiden av øya.
Det er noen skikkelig voksne eiketrær på øya.
Mye løvskog
I sydenden av øya er det mer flatt, åpent og forblåst.
Det er et rev i sydøst enden av øya som går helt inn til Fyn. Det er alltid vann mellom Æbelø og Fyn, men på lavvann kan man vasse over med vann til kneet.
Bra farge på solnedgangene her også.