Endelig

We’re back !

Skuta er igjen på vannet (selv om dette er arkivbilde fra Stavern).

Etter grunnstøting i Kragerøskjærgården Kristhimmelfartshelgen gikk båten på land for sjekk og eventuell reparasjon.

Og ja, det var behov for reparasjon. Kjølen ble tatt av og innerlinner slipt bort alle steder det ble oppdaget delamineringer. Deretter ble det støpt et tykt lag i kjølområdet der innerliner var slipt bort. En reparasjon som utvilsomt vil være forsterkende på kjølinnfesting og gi en stivere båt enn ny. Bra var det også å få kontrollert kjølbolter og kjølfeste.

Båten er borte og bare kjølen står igjen.
Ny støp på plass rundt kjølfeste.

Når båten allikevel ble stående på land over sommeren passet vi på å gjøre litt annet vedlikehold også:

  • Byttet rorlager
  • Byttet cutlass lager
  • Byttet propellaksel
  • Byttet pakning mellom skrog og propellaksel
  • Byttet propell

Dermed har også hele styringen vært demontert og inspisert. Det samme med drivverk fra gear til propell.

Nå gleder vi vårs til høstsesongen ⛵👍