Læsø – here we come.

Dagene på Samsø måtte ta slutt. Ferden går videre nordover. Vi var usikre på hva vi skulle legge inn av landkjenninger på ferden nordover. Ved godt vær funderte vi på tanken å gå direkte fra Samsø til Læsø. Det er i overkant langt for en dagsetappe, ca 100 nm, og vil kreve riktig vind for å være gjennomførbart.

Alternativet kan være stopp på Anholt, Grenå på Djursland eller en eller annen havn på østjyllandsiden. Uthavner er det beskjedent med nordover på jylland. Eneste uthavnen vi kjenner til er ved utløpet av limfjorden, utenfor Hals og Egense. Der er det et spesielt område mellom noen sandbanker som skal være gunstig ved alle vindretninger. Anholt er en øy mange skryter av og mange besøker – særlig i juli. Vi forsøker unngå overfylte gjestehavner og rask sjekk med kjentfolk forteller om kø til plasser på Anholt – vi vil styre unna (denne gangen også).

Vi starter 07:40 fra Mårup på Samsø og tenker vi får ta det dagen har å by på.

Lettskyet, opphold og snill vind aktenfor tvers ved avgang Samsø.

Det er meldt vestavind som skal dreie til sydvest i løpet av dagen. Det blir ikke bedre enn det når vi skal ha nordlig kurs det meste av veien. Slik ble det også. Vi hadde godt driv på fulle seil, litt motor og stedvis et lite rev i seilet. Vi benyttet sjansen og tok en lang etappe helt nord til Læsø. Når vi gikk i havn på Østerby Havn kl 21:50 logget vi 104,5 nm. Det holder for oss.

Østerby Havn på Læsø.

Overraskende lite folk og båter her. Havnefogden savner både nordmenn og tyskere denne sommeren. Og svensker selvfølgelig. Denne havna kalles også svenskehavna pga kort avstand over til Gøteborgkysten og normalt mange besøkere fra det området. Båter med svenskt flagg har det ikke vært mange av heromkring.

Mer om hva som skjer på Læsø kommer. Vi blir på Læsø noen dager.