Skagen – Måseskär – Lysekil

Avgang Skagen kl 08:23. Det meldt lite vind. Forventer ankomst rundt kl 15:30. Måseskär ca kl 14.

Startet slik

Sjeldent å se det slik ved Skagen.

Etterhvert kom en lett bris som hadde vinkel nok til å sette seil.

Motorseiling på 3 m/s. Holder 7-8 knop på halv motor.
Foran skjema – Måseskär kl 13:05.