Havneavgifter i Tyskland

Fra Skandinavia er vi vant til at havneavgift beregnes etter størrelse på båt. I Tyskland har vi erfart to ulike systemer. Det ene som i Skandinavia – man finner en plass og oppgir båtstørrelse ved betaling i automat eller i betjent havnekontor. Prisen settes etter lengde på båten for enkjølbåt, dersom katamaran så ganges prisen opp med en faktor, f. eks x 1,5.

Den andre varianten er at bryggeplassene har ulike priser. Og da skal man være litt obs. I Sassnitz la vi oss på første ledige som var sikre på var stor nok. Den var mer enn stor nok – og priset deretter. En hyggelig tysk dame i nabobåten gjorde oss oppmerksom på det. Ved å flytte oss en plass gikk døgnprisen fra €40 til €18. Samme bryggestandard, bare litt smalere mellom akterstolpene 😃.

Så langt har vi ikke opplevd vanskligheter med å finne plass når vi kommer inn på ettermiddag/kveld. Vi har ringt på forhånd for å sjekke om det går å reservere men så langt ingen mulighet for reservering. De ønsker velkommen og ber oss se etter plasser med merket med grønne skilt.

Prisene har hittil vært hyggelige – rundt NOK 200 for våre 42 fot. Ulike system for strøm og vann. Noen steder strøm og vann inkludert. Noen steder vann inkludert men ekstra for strøm. Her vi ligger i Lauterbach må man også betale for vannfylling på tank : €0,5 per 50 liter – så for oss ca NOK 40 for 400 liter.

Brygger med faste stolper er utbredt. Det er valgfritt om man vil ligge med baug eller akter mot brygga. Vi velger alltid akter mot lav flytebrygge og baug mot høy fast brygge.

Flytebrygger med faste stolper.