Christiansø

13 nm øst av Bornholm ligger Christiansø og Fredriksø som er en del av øygruppen Ertholmene. Det er 100 fastboende her, men besøket på sommeren gjør nok at de hundre blir få sammenliknet med antall gjester.

Christiansø og Fredriksø henger sammen med en gangbro. Det er i sundet mellom øyene det går an å anløpe. På sydsiden av broen er de fleste gjesteplasser. En enkel havn. Strøm finnes, men begrenset. Vann finnes ikke for fylling av tanker. Det er begrenset med vann på øyene. I dag produseres ferskvann ved å avsalte sjøvann – de har med andre ord en grande watermaker her (bilde finnes).

Det er en dansk øy men de lever visstnok for det meste etter eget selvstyre her. Og forsøker være mest mulig uavhengig av omverden. Stedet oppleves svært gjestfritt og vi følte oss svært velkommen.

Noen glimt:

Kanalen mellom øyene. Dette er nordsiden hvor ferga går inn.

Smale vandringsstier med rasteplasser var det mange av.
Utsikt fra Christiansø til Fredriksø
Chrstiansø egen lille kro. Vi spiste middag her. Greit – men absolutt ikke det beste ved Christiansø.
Eget håndlaget øl må selvsagt en slik øy ha 🙂
Bornholm ferga ankommer noen ganger i løpet av dagen.
Frodig – det sies at man finner mange vekster som ikke er typisk for regionen her. Ført med skipsfart og båttrafikk hit.
Ferskvann har vært et stort problem på øya. Tidligere forsøkte de klare seg på overflatevann. Det var brunt og ble ofte forurenset av fugleskitt. Det resulterte i hard kloring for å holde bakterienivå nede. Nå kommer alt vann fra et avsaltingsanlegg på øya. Det er allikevel noe begrenset tilgang.
Det er mange murer på øya. Kan tyde på at befolkningen har forsvart seg opp gjennom tidene. Kanoner (historiske) finner man også mange av rundt omkring.
Velholdte og sjarmerende boliger og haver 🙂
Stedets sentrum med legekontor og noen andre fasiliteter.
Jo – det er Danmark men et annet Danmark enn det vi kjenner fra Jylland, Sjælland og Fyn.
#christiansø